Informace o nás

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa
IČO: 00005622
zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320
telefon spojovatelka: +420 487809811
ID datové schránky: pp7rpk7
číslo účtu: 1697049/0300

Úřední hodiny:   pondělí a středa 7:00-16:30
Pokladní hodiny:   pondělí a středa 7:00-11:30 12:30-16:15

Předmět činnosti:

  • správa bytových a nebytových objektů a garáží ve vlastnictví družstva a zajišťování jejich provozu
  • správa objektů ve vlastnictví jiných osob a zajišťování jejich provozu
  • správa bytových objektů ve vlastnictví jiných osob a zajišťování jejich provozu
  • pronájem nebytových prostor

Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20.12.1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu 1980/81 velké družstvo s celookresní působností.
Naše družstvo spravuje více jak 10739 bytů (385 domů) a 118 garáží. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji.
OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 30 obcích a městech.
Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 25. 11. 2021.
Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů.
Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a zdarma distribuujeme Zpravodaj OSBD.
OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy.