Úhrady za úkony prováděné družstvem

Pořad. Číslo Název úkonu Částka
bez DPH
Částka
s DPH
1a.

 

 

Převod družstevního podílu k bytu
garsoniéra
1 + 1
1 + 2
1 + 3
1 + 4
1 + 5

5 950,41 Kč
6 280,99 Kč
6 611,57 Kč
6 776,86 Kč
7 107,44 Kč
7 438,02 Kč

7 200 Kč
7 600 Kč
8 000 Kč
8 200 Kč
8 600 Kč
9 000 Kč
1b. Převod družstevního podílu ke garáži 4 462,81 Kč 5 400 Kč
2. Výměna bytu s převodem družstevního podílu
(50% ze součtu poplatku účastníka dle 1a.)
garsoniéra
1 + 1
1 + 2
1 + 3
1 + 4
1 + 5


2975,21 Kč
3140,50 Kč
3305,79 Kč
3388,43 Kč
3553,72 Kč
3719,01 Kč


3 600 Kč
3 800 Kč
4 000 Kč
4 100 Kč
4 300 Kč
4 500 Kč
3. Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM) 661,16 Kč 800 Kč
4. Dohoda o podnájmu
u příbuzných v řadě přímé sleva na
1 818,18 Kč
578,51 Kč
2 200 Kč
700 Kč
5. Dohoda na dožití
u příbuzných v řadě přímé sleva na
1 818,18 Kč
578,51 Kč
2 200 Kč
700 Kč
6. Potvrzení dlouhodobého pobytu cizince 826,45 Kč 1 000 Kč
7a. Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku 4 958,68 Kč 6 000 Kč
7b. Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku 2 479,34 Kč 3 000 Kč
8. Úkony dle bodu 1 a 2 provedené opakovaně v průběhu 12 měsíců dvojnásobek
9. Přechod družstevního podílu jako bod 1 se slevou na
garsoniéra
1 + 1
1 + 2
1 + 3
1 + 4
1 + 5
garáž

1 818,18 Kč
1 900,83 Kč
1 983,47 Kč
2 066,12 Kč
2 148,76 Kč
2 314,05 Kč
1 322,31 Kč

2 200 Kč
2 300 Kč
2 400 Kč
2 500 Kč
2 600 Kč
2 800 Kč
1 600 Kč
10. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 826,45 Kč 1 000 Kč
11. Vystavení duplikátů 82,64 Kč 100 Kč
Poplatky schválené představenstvem družstva
12. Vydání souhlasu s umístěním sídla firmy v bytě 495,87 Kč 600 Kč
13. Povolení stavební úpravy společných prostor - komor za výtahem 330,58 Kč 400 Kč
14. Provozní poplatek - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členství 661,16 Kč 800 Kč
15. Potvrzení, že nájemci může být převeden byt do vlastnictví po vyp. záv. 165,29 Kč 200 Kč
16. Potvrzení, osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu 165,29 Kč 200 Kč
17. Poskytnutí kopie výpisu z prohlášení vlastníka 165,29 Kč 200 Kč
18. Potvrzení výše nesplacené anuity k nejbližšímu datu 165,29 Kč 200 Kč
19. Potvrzení výše nesplacené půjčky družstvu 165,29 Kč 200 Kč
20. Potvrzení výše nesplaceného úvěru u banky 165,29 Kč 200 Kč
21. Potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru 165,29 Kč 200 Kč
22. Potvrzení o provedení výmazu zástavního práva 165,29 Kč 200 Kč
23. Zápisné při přijetí člena do družstva ( dle čl. 5 odst.1 Stanov) 500,00 Kč 605 Kč
24. Prodloužení podnájemní smlouvy 578,51 Kč 700 Kč
25. Sepsání darovací smlouvy družstevního podílu 743,80 Kč 900 Kč
26. Potvrzení bezdlužnosti (§1186 Obč. z.) 165,29 Kč 400 Kč
27. Potvrzení bezdlužnosti - ostatní 165,29 Kč 200 Kč
28. Poplatek za platbu v pokladně (platba do BD) 16,53 Kč 20 Kč

Vysvětlivky:

- bod 2: 50% se týká výměny bytů v rámci OSBD Česká Lípa

- bod 9: sleva na 30% se vztahuje na příbuzné v přímé řadě včetně dědictví

Ceník je platný od 1. 1. 2023