Informační deska

Stanovy OSBD Česká Lípa (ver. 2021)
Výroční zpráva za rok 2023
Usnesení shromáždění delegátů:  Jarní  Podzimní
Termíny jednání představenstva v 1. pololetí 2024: 30.1, 27.2., 2.4., 30.4., 28.5., 25.6.
Termín konání shromáždění delegátů: 30. 05. 2024    POZVÁNKA
Podklady k jednotlivým bodům programu shromáždění delegátů jsou k nahlédnutí v budově OSBD Česká Lípa, 2. patro, kancelář č. 304 - sekretariát.