Funkce předsedy SVJ

Výkon funkce předsedy společenství:
  • OSBD Česká Lípa nabízí pro všechny domy ve své správě další službu, týkající se výkonu funkce předsedy společenství. Podle současné právní úpravy může být předsedou společenství i právnická osoba, která není členem společenství. OSBD Česká Lípa tak může zastávat i funkci statutárního orgánu a převzít plnou odpovědnost z výkonu této funkce v souladu se zákonem
Jsme připraveni se zástupci společenství vlastníků jednat a uzavřít příkazní smlouvu o správě společných částí domu.

MÁME ZKUŠENOSTI SE SPRÁVOU DOMŮ,
JSME NEJVĚTŠÍM SPRÁVCEM BYTŮ V LIBERECKÉM KRAJI