Střecha s dřevěným roštem

finální úpravy podruhé

střešní výlez

finální úpravy

pokládka finální vrstvy podruhé

pokládka finální vrstvy potřetí

zpětná montáž odsávání

pokládka finální vrstvy

tepelná izolace s kašírováním podruhé

příprava před finálním pásem

první hydroizolační vrstva

tepelná izolace s kašírováním

odvoz původní izolace

příprava podkladu

likvidace dřevěného roštu podruhé

pohled do meziprostoru střechy

likvidace dřevěného roštu

původni skladba - řez