Podzimní SD 2007

Presence delegátů

Před zahájením jednání SD

zprávu o činnosti představenstva přednesl RNDr. Jiří Bárta

jednání

jednaní

návrh rozpočtu na rok 2008 přednesl Bc. Petr Mertin