Podzimní SD 2006

registrace delegátů

návrhová komise

právník družstva s notářkou

delegáti při jednání

část představenstva a ředitel