Montáž lodžiové stěny Leone

práh a sokl exteriér

detail vnitřního olištování

začistění vnitřního parapetu

začištění interiéru

pohled na nový vnitřek

propojení dílců Leone

osazení oken

vypěnění spár

ukotvení stěny Leone do zdiva

začištění otvoru

montáž stěny Leone

demontáž stěny

ukončení demontáže

původní dřevěná stěna

demontáž oken