Jarní SD 2007

začátek jednání

zprávu o činosti představenstva přednesl RNDr. Jiří Bárta

členové kontrolní komise mezi delegáty

zapisovatelka jednaní paní Sobotková

zam?stnanci správy u presence

návrhová komise při své práci

materiál k modernizaci výtahu vysv?tlil p.Kouřimský

předsednictvo jednání SD, členové představenstva a ředitel správy družstva

členové představenstva mezi delegáty