Hydroizolace domu

průsak porušenou hydroizolací

začátek skrývky

odstranění staré nefunkční hydroizolace

odstranění staré nefunkční hydroizolace

vyspravení spár

betonový náběh na základ.desce

osazení kontrolní jímky

penetrace s páskou FeZn 30x4 pro hromosvod

příprava hromosvodné soustavy v rohu domu

zahrnutí drenážní trubky kačírkem

příprava hromosvodné soustavy

izolace prostupů

zásyp kačírkem s nopovou folií

uchycení nopové fólie

zahrnutí drenáže

osazení okapového chodníku

konečná úprava terénu

konečná úprava terénu

venkovní pohled na dům