Další povinné kontroly, tentokrát systémů centrálního vytápění

  • Autor: Vlastimil Kouřimský
  • úterý 7. května 2024

V duchu dalších a dalších, někdy až nesmyslných povinností správců domů, byla v únoru 2022 přijata vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění. Ta nařizuje provést kontrolu systému vytápění do tří let pro nově uvedené do provozu. U již provozovaných systémů musí být kontrola prováděna pravidelně každých 5 let. Kontroly musí provádět energetický specialista s oprávněním. Toto oprávnění však není totožné s oprávněním vystavovat průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Povinnost platí pro všechny domy s odběrným výkonem nad 70 kW a pokud systém zásobuje více jak jeden byt.

Jen v případě družstva půjde o 109 samospráv s centrálním systémem vytápění a 39 společenství, kde vykonáváme funkci statutárního orgánu. Dalších 49 společenství s vlastním výborem jsme o této nové povinnosti informovali a nabídli zprostředkování provedení kontroly.

Suma sumárum se bavíme o bezmála dvou stovkách kontrol. Průměrná cena kontroly je údajně 12 000 Kč za dům, samozřejmě odstupňováno dle velikosti domu a počtu bytů. Výběrové řízení bude probíhat v březnu, až pak budeme znát přesnou cenu. Jednoduchým vynásobením nám vyjde náklad téměř 2,4 miliónu korun a to každých 5 let. Pokud se chcete zeptat, co nám to přinese či jaký význam to pro dům bude mít, pak musím jen rozpačitě krčit rameny. Nevíme. Závěry kontroly jsou navíc nezávazné, k žádným nápravným krokům vlastníka objektu nenutí. Takže pokud ho doteď nedonutila ekonomika provozu a náklady za topení k nějakému opatření, závěr kontroly to asi nezmění.

Již počátkem letošního roku jsme zadali zpracování kontrol na 29 domech, které mají vlastní kotelnu. Kontrola, minimálně ta praktická měřící část, se totiž navíc musí konat na domě v době topné sezóny, údajně do venkovní teploty maximálně 5 stupňů nad nulou. To je ale při současném trendu oteplování problematické, protože článek píšu na konci února a venku je už kolem 10 stupňů. Součástí praktické části bude i fyzická kontrola regulace a topných těles vždy v několika vytipovaných bytech.

Nezbývá nám tedy než se této povinnosti co nejlépe, nejlevněji a nejdříve zhostit a doufat, že naši či evropští legislativci nevymyslí něco dalšího, stejně málo smysluplného.