Výtah v domě aneb bezbariérovost nepotřebují jen handicapovaní

  • Autor: Vlastimil Kouřimský
  • úterý 2. dubna 2024

Vstoupíte do domu, vyjdete sedm či osm schodů, přivoláte výtah, zmáčknete číslo svého patra a jedete do bytu. Pro většinu našich obyvatel denní rutina, nad kterou se už ani nezamýšlí a berou ji za samozřejmost. Ale nemusí to tak být. A teď nechci psát o tom, že by výtah nefungoval. Chci psát o domech, které nikdy žádný výtah neměly. Jde samozřejmě o nižší domy, maximálně čtyřpatrové, kde se dle tehdejších norem výtah nemusel instalovat. Jenže zkuste si vyběhnout dvakrát či třikrát denně do třetího patra s nákupem nebo s dítětem v náručí. A to nemluvím o stěhování nábytku nebo o velkých nákupech před svátky či rodinnými návštěvami. Pokud jste zdraví, dá se to ještě vydržet. Po jakémkoliv úraze nebo s přibývajícím věkem se to však stává obtížné až limitující. Nehledě na to, že se snižuje kvalita bydlení a tím hodnota takového bytu, protože život ve třetím patře bez výtahu opravdu není pro každého.

Naštěstí existuje možnost výtah dodatečně do domu vestavět, pokud to samozřejmě umožňuje konstrukce domu a tvar schodiště. A protože se jedná o nákladnou věc, pomáhá stát dotací nazvanou příhodně Bytové domy bez bariér. Výtah do jednoho vchodu vyjde řádově na 1,6 až 1,8 mil. Kč, což je pro osm až dvanáct bytů obrovský náklad. Dotace uhradí maximálně 50 % nákladů, nejvíce 800 tis. Kč pro jeden vchod. Podmínkou poskytnutí dotace je vytvoření bezbariérového přístupu k bytům, takže kromě samotné instalace výtahu je občas nutné upravit i vstup do domu. Pokud má dům přední a zadní vstup, znamená to většinou instalovat průchozí kabinu výtahu, protože vstupy nejsou v jedné výškové úrovni.

Družstvo má kolem čtyř desítek vícepatrových domů, tedy poměrně dost potencionálních zájemců o výtah. Jak jsem už ale upozorňoval, pořízení výtahu je i se státní dotací nákladná věc, nehledě na zvýšené provozní náklady domu (elektřina, servis výtahů). Takže odsouhlasení nebývá jednoduché. Družstvo navíc vyžaduje souhlas minimálně dvou třetin uživatelů v domě, protože se jedná o novou službu, která v domě až doteď nebyla. A přesvědčit obyvatele v nižších patrech může být oříšek.

Bezbariérová dotace běží už mnoho let, ale nikdy jsme se do ní s žádným domem nepřihlásili. Důvody jsem vyjmenoval v předešlém odstavci. Po několika letech marných pokusů se konečně podařilo jednomu domu v Novém Boru akci řádně schválit. Jde o čtyři nové výtahy v ceně 6,25 mil. Kč. Máme vybranou firmu a v současné době se připravuje dokumentace ke stavebnímu povolení. Samotná realizace by měla proběhnout v říjnu a listopadu 2024. Termín byl vybrán i s ohledem na to, že v současné době je dotační program uzavřen a další výzvu stát vypíše na podzim 2024.

Pokud se to podaří, bude to náš první nízkopodlažní dům s dostavěnými výtahy. Věříme, že se myšlenka ujme a že další domy ho budou následovat.