Novela zákona o službách, informace o spotřebách

  • Autor: Vlastimil Kouřimský
  • pátek 19. května 2023

Tento článek bude zajímat přednostně uživatele bytů s centrální dodávkou tepla a teplé vody, okrajově pak ty s lokálním topením. Zákon o službách č. 67/2013 Sb. byl přijat v roce 2013 v souvislosti s novým občanským zákoníkem a mimo jiné určoval pravidla pro rozúčtování služeb, souvisejících s užíváním bytu. Mluvíme tu o teple, teplé a studené vodě, společné elektřině, výtazích a podobně. Teď se nebudeme zabývat samotnými pravidly rozúčtování, protože např. na teplo a teplou vodu existuje speciální vyhláška, také novelizovaná. Obsahem tohoto článku je jediné téma, a totiž novela zákona v souvislosti se zavedením povinnosti poskytování pravidelných informací o spotřebě.

Pokud si vzpomenete, tak na podzim roku 2020 jsem psal článek o systému digitálního sběru dat z našich bytových vodoměrů a indikátorů tepla a o poskytování spotřeb na internetovém portále. Tehdy to vypadalo, že nejpozději v roce 2022 bude pro všechny domy, kde je centrální dodávka tepla a teplé vody, platit povinnost nejméně měsíčních odečtů. Přišel však covid a legislativní kroky se o dva roky odložily.

Družstvo se přesto již tenkrát rozhodlo, že tuto povinnost splní instalací systému online sběru dat a už na konci roku 2020 stihlo takto osadit přes sto domů. K dnešnímu dni máme osazeno 164 domů, zbývá nám doosadit 13 domů. To znamená, že budeme za družstevní domy a za společenství, kde jsme statutárním orgánem, připraveni splnit požadavky novelizované legislativy. Místo požadovaných měsíčních odečtů nabídneme odečty kontinuální, v podstatě online. Dalším požadavkem novely je nainstalovat k 1. 1. 2027 všude dálkově odečitatelná měřidla na teplo a teplou vodu, což ale už dávno máme splněné.

V čem tedy přesně spočívá novela zákona a jak se nás to dotkne? Od roku 2024 platí, že příjemce služeb (tedy každý uživatel bytu) má právo minimálně 1x za měsíc na informaci o své spotřebě tepla a teplé vody a na historii své spotřeby za předchozí tři roky. Tuto povinnost lze také splnit dálkovým přístupem, což bude náš případ. Každý uživatel dostane na základě žádosti přístupové heslo na portál rozúčtovatele tepla a teplé vody, kde získá všechny požadované informace. A získá i další informace, jako je porovnání svých spotřeb po měsících či letech, údaje o aktuální spotřebě a stavu měřidel. K dispozici bude historie tří let spotřeb, pokud tato historie existuje. Upozorňuji, že se stále bavíme o spotřebách, nikoliv o nákladech a vyúčtování. To i nadále zůstane roční, z principu tvorby ceny tepla a pravidel rozúčtování to ani jinak nejde.

Poslední výhodou (ale nikoliv významem) je schopnost ukazovat aktuální stavy měřidel a spotřeby. Význam to má zejména u vody, kdy nám tato funkce může ukázat úniky vody. Pokud například budete na dovolené a zjistíte na dálku, že máte v bytě spotřebu vody, je pravděpodobné, že vám protéká záchod.

To je nakonec i smyslem celé novely zákona – aby si lidé více všímali své spotřeby a svého chování a aby včas zareagovali. Současné vyúčtování jednou ročně rychlou reakci neumožňuje.