Nové možnosti ve využití emailových schránek našich klientů

  • Autor: Ing. Petr Mertin
  • středa 26. dubna 2023

Když jsem loni psal o datových schránkách, byly změny zákona nachystány tak, že mělo dojít ke zřízení datových schránek mnoha občanům komunikujícím s úřady elektronicky. To se nakonec nestalo, a tak první souboj pomyslné bitvy mezi emailem a datovou schránkou nebyl pro datovou schránku úspěšný. Nám jako pozorovateli a uživateli obojího z toho vyšel jasný signál, více zapojit do komunikace s našimi klienty jejich emailové schránky.
Na naše internetové stránky G5i byla v sekci „Podání žádosti“ vložena volba „Nastavení preferovaného kontaktu“. Zde je možné, aby si klient zadal email, na který chce zasílat nové předpisy úhrad. Tím dojde ke zrychlení zpracování, úspoře nákladů za tisk a distribuci papírového předpisu a pro mnoho našich klientů i úspoře času potřebného na vyzvednutí doporučené zásilky.
Dalším okruhem dokumentů, pro který připravujeme možnost zasílání do emailu, je běžná upomínka. Jakmile bude náš informační systém na odesílání tohoto druhu zpráv do emailu připraven, budeme všechny klienty, využívající emailovou komunikaci, informovat.
Další velkou výzvou pro nás i dodavatele našeho softwaru je nastavit informační systém tak, aby dokázal do emailu zasílat vyúčtování zálohových plateb včetně všech příloh. Vzhledem k důležitosti tohoto dokumentu a jeho rozsahu to nebude letos, ale doufáme, že již příští rok to bude možné.
Dalším logickým krokem bude využití emailu pro ostatní korespondenci s našimi klienty. S ohledem na jejich pestrost to bude realizováno v poslední etapě.