Úhrady za úkony prováděné družstvem

Pořad. Číslo Název úkonu Částka
bez DPH
Částka
s DPH
1a.

 

 

Převod družstevního podílu k bytu
garsoniéra
1 + 1
1 + 2
1 + 3
1 + 4
1 + 5

4 545,20 Kč
4 793,12 Kč
5 041,04 Kč
5 206,32 Kč
5 454,24 Kč
5 702,16 Kč

5 500 Kč
5 800 Kč
6 100 Kč
6 300 Kč
6 600 Kč
6 900 Kč
1b. Převod družstevního podílu ke garáži 3 388,24 Kč 4 100 Kč
2. Výměna bytu s převodem družstevního podílu
(50% ze součtu poplatku účastníka dle 1a.)
garsoniéra
1 + 1
1 + 2
1 + 3
1 + 4
1 + 5


2 272,60 Kč
2 396,56 Kč
2 520,52 Kč
2 603,16 Kč
2 727,12 Kč
2 851,08 Kč


2 750 Kč
2 900 Kč
3 050 Kč
3 150 Kč
3 300 Kč
3 450 Kč
3. Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM) 454,52 Kč 550 Kč
4. Dohoda o podnájmu
u příbuzných v řadě přímé sleva na
1 363,56 Kč
413,20 Kč
1 650 Kč
500 Kč
5. Dohoda na dožití
u příbuzných v řadě přímé sleva na
1 363,56 Kč
413,20 Kč
1 650 Kč
500 Kč
6. Potvrzení dlouhodobého pobytu cizince 578,48 Kč 700 Kč
7a. Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku 3 801,44 Kč 4 600 Kč
7b. Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku 1 900,72 Kč 2 300 Kč
8. Úkony dle bodu 1 a 2 provedené opakovaně v průběhu 12 měsíců dvojnásobek
9. Přechod družstevního podílu jako bod 1 se slevou na
garsoniéra
1 + 1
1 + 2
1 + 3
1 + 4
1 + 5
garáž

1 363,56 Kč
1 404,88 Kč
1 487,52 Kč
1 570,16 Kč
1 652,80 Kč
1 735,44 Kč
991,68 Kč

1 650 Kč
1 700 Kč
1 800 Kč
1 900 Kč
2 000 Kč
2 100 Kč
1 200 Kč
10. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 578,48 Kč 700 Kč
11. Vystavení duplikátů 41,32 Kč 50 Kč
Poplatky schválené představenstvem družstva
12. Vydání souhlasu s umístěním sídla firmy v bytě 371,88 Kč 450 Kč
13. Povolení stavební úpravy společných prostor - komor za výtahem 231,39 Kč 280 Kč
14. Provozní poplatek - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členství 454,52 Kč 550 Kč
15. Potvrzení, že nájemci může být převeden byt do vlastnictví po vyp. záv. 90,90 Kč 110 Kč
16. Potvrzení, osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu 90,90 Kč 110 Kč
17. Poskytnutí kopie výpisu z prohlášení vlastníka 90,90 Kč 110 Kč
18. Potvrzení výše nesplacené anuity k nejbližšímu datu 90,90 Kč 110 Kč
19. Potvrzení výše nesplacené půjčky družstvu 90,90 Kč 110 Kč
20. Potvrzení výše nesplaceného úvěru u banky 90,90 Kč 110 Kč
21. Potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru 90,90 Kč 110 Kč
22. Potvrzení o provedení výmazu zástavního práva 90,90 Kč 110 Kč
23. Zápisné při přijetí člena do družstva ( dle čl. 5 odst.1 Stanov) 500,00 Kč 605 Kč
24. Prodloužení podnájemní smlouvy 413,20 Kč 500 Kč
25. Sepsání darovací smlouvy družstevního podílu 545,42 Kč 660 Kč
26. Potvrzení bezdlužnosti (§1186 Obč. z.) 231,39 Kč 280 Kč

Vysvětlivky:
- bod 2: 50% se týká výměny bytů v rámci OSBD Česká Lípa
- bod 9: sleva na 30% se vztahuje na příbuzné v přímé řadě včetně dědictví

Ceník je platný od 1.1.2018